Home 01

FRANATUREN PRODUCTS WELCOME TO FRANATUREN Read More NATURAL FARMING Read More animal welfare Respectful Towards Nature Contact us NATURAL FARMING Contact us

Fra Naturen DK

image

Fra Naturen DK is a land management and bioproduct sales company specialized in regenerative processes to produce clean high-end beef, lamb, and furs.  The company is located on Samsø Island, Denmark.  By consuming our products, our customers know they are contributing to growing a healthy collaboration with nature as conscious and caring consuming agents. This video, although in Danish, shows you the essence of the company

shows you the essence of the company

PROUCTS WE OFFER

image
OUR BENEFITS

ROTATIONAL GRAZING

image
By following a regenerative approach, animals rotate all year long in different paddocks that have been previously divided in a grazing plan. By rotating regularly, animals give and take in a cyclic relationship with the soil, resulting in a respectful balance of biodiversity.

Tilskud til hegning af arealer til forberedelse af afgræsning med køer og får.

Samtlige projekter til forberedelse af afgræsning med drøvtyggere er støtte af ”Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa invester i landdistrikterne”.  Formålet med etablering af infrastrukturen til afgræsning er at fremme biodiversiteten forbundet med afgræsning. Det er især vilde og naturligt hjemmehørende urter, blomster og græsarter der har gavn af naturplejen med kvæg, får, heste og geder. Det sikre føde til et væld af insekter. Gødningsbiller er især glade for dyrenes afføring og sommerfugle og vilde bier elsker blomster fra de planter der trives på strandeng, overdrev, kitkær mm. Med andre ord – Naturpleje er = biodiversitet.