Products

Tilskud til hegning af arealer til forberedelse af afgræsning med køer og får.

Samtlige projekter til forberedelse af afgræsning med drøvtyggere er støtte af ”Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa invester i landdistrikterne”.  Formålet med etablering af infrastrukturen til afgræsning er at fremme biodiversiteten forbundet med afgræsning. Det er især vilde og naturligt hjemmehørende urter, blomster og græsarter der har gavn af naturplejen med kvæg, får, heste og geder. Det sikre føde til et væld af insekter. Gødningsbiller er især glade for dyrenes afføring og sommerfugle og vilde bier elsker blomster fra de planter der trives på strandeng, overdrev, kitkær mm. Med andre ord – Naturpleje er = biodiversitet.